converse

کانورس تولید کننده قدیمی و نامدار کفش های کتانی ( اسنیکر ) در آمریکاست. تاریخ ایجاد این شرکت به اوایل قرن بیستم و سال ۱۹۰۸ برمی‌گرددو اکنون نیز از زیرمجموعه‌های شرکت نایکی است . کفش های Converse رو در فروشگاه شهرمون با قیمت مناسب خریداری کنید .

هیچ محصولی یافت نشد.

کانورس تولید کننده قدیمی و نامدار کفش های کتانی ( اسنیکر ) در آمریکاست. تاریخ ایجاد این شرکت به اوایل قرن بیستم و سال ۱۹۰۸ برمی‌گرددو اکنون نیز از زیرمجموعه‌های شرکت نایکی است . کفش های Converse رو در فروشگاه شهرمون با قیمت مناسب خریداری کنید .